Reply To: Skola Letenja 2014

O nama Forums Forum Skola Letenja Skola Letenja 2014 Reply To: Skola Letenja 2014

#1245

Dobar dan Jedriličari !
Izračuni troškova obuke su možda matematički točni ali nešto nije u redu sa ulaznim stavkama. Ako sam dobro shvatio klubske cijene su pola od navedenih.
Ako prolaze klubske cijene onda je dvostruko povečanje za nove članove pretjerano.
Potom ; neka roba ili usluga ima na tržištu onu vrijednost za koju se može prodati ili, vrijednost koju je ciljani kupac spreman platiti.
Što ili tko je nama Ciljani – poželjni kupac.? Pitanje je retoričke naravi i traži ozbiljnjiju raspravu. Uglavnom, ako je jedino mjerilo raspoloživi novac dobivamo negativnu selekciju mogučih članova. Zbog toga je i letenje za upoznavanje vrlo važan dio obuke novih jedriličara. Slažem se da je sedam letova previše. Dovoljna su dva leta na 600m. Pritom pripremu za letenje traba svesti u potrebne okvire. Kandidat treba steći osnovna znanja o letenju jedrilice, treba mu pokazati kako se koristi padobran i kako se koristi jedrilica. Za pripremu su dovoljna 4 sata. – Ima tu jedan zec, jer ova četri sata pripreme treba raditi kolektivno sa bar destak kandidata. Tada, naravno, uz ovlaštenog natavnika trebamo bar još jednog pomagača u nastavi. Pa kažemo da nastavnik radi za 100 kuna po satu a pomočnik za 25 kuna, što je ukupni trošak od 500 kuna podijeljen na 10 kandidata dobivamo 50 kuna po kandidatu. Moramo dodati dvije vuče na 600m što je 440 kuna i nalet jedrilice od 90 kuna ( 2 x 15 min ). Letenje mora biti dobro organizirano pa pored nastavnika u jedrilici moramo imati bar jednog dobrog pomočnika. 20 letova na 600m može se obaviti za 7 sati rada. To daje 7 x 150 kuna = 1050 kuna za nastavnika i 175 kuna za pomočnika. I ovaj rad treba raspodjeliti na sve kandidate pa dobivamo dodatnih 122,5 kuna troška. I sad možemo zbrojiti troškove i doći do cijene za dva informativna leta koja iznosi 702,50 kuna.Namjerno sam napisao sat rada pomočnika od 25 kuna jer 15kuna studenti mogu dobiti običnim studentskim ugovorima o radu. I još jedan zec viri iz ove priće. Kako pomočnici u nastavi i nastavnici naplačuju svoje usluge ?. Najbolje naletom na klubskim letalima po klubskim cijenama umanjenim za dnevni tošak od, recimo, 50 kuna koji se isplačuje po završenim cjelinama.
Kada se nakon ove moje priće vratimo prema obraćunu koji je ponudio Marko onda se vidi da sam ja dosta povečao cijenu rada uloženog u letenje, smanjio broj letova i zadržao kvalitetu usluge. Kandidat dobiva ono što mu zaista treba – Dobar uvid u jedriličarsko letenje za manje novca.
Slijedi vrlo važno pitanje : Gdje su nam kandidati i kako do njih doći ??

Za sada toliko !
Pozdrav: Zlatko