Reply To: Prijedlog za pilote citabrije

O nama Forums Forum Aktivnosti Prijedlog za pilote citabrije Reply To: Prijedlog za pilote citabrije

#1743
Marko Herak
Participant

Pozdrav,

ovaj dio je sada reguliran Statutom. Dodano je usluge ili vlastiti angažman.

Te osobe mogu biti podupirući članovi.

Podupirućim članom može postati osoba koja Klubu donira financijska sredstva ili materijalna dobra, usluge ili vlastiti angažman ako donaciju navedenog ne uvjetuje ostvarenjem nekih pogodnosti, koje bi iziskivale materijalne ili financijske izdatke ili angažman članova Kluba.
Podupirućeg člana predlaže Izvršni odbor, a potvrđuje Skupština.
Podupirući članovi nemaju pravo biti izabrani u tijela upravljanja Kluba niti u njima odlučivati.

Tu postoji još par detalja koje treba uzeti u obzir a to je da ti članovi ne plačaju članarinu i da ne mogu koristiti opremu bez odobrenja.

Privremeni, povremeni, podupirući i počasni članovi imaju pravo koristiti prava definirana ovim Statutom i ostalim aktima Kluba donesenim na temelju ovog Statuta uz prethodno odobrenje Izvršnog odbora Kluba i/ili Predsjednika Kluba.

Dakle takvi članovi mogu šlepati. To ne znači da mogu uzeti avion kad se sjete i slično. Opremu (svu) mogu koristiti samo uz odobrenje.

AKo žele letjeti za vlastiti gušt, mogu prema cjeniku koji će biti definiran, npr. prema cijenama za povremene članove. Ne mogu letjeti prema cijenama za redovne članove.

Suština priče je da ne traže protuuslugu za svoje usluge pa tako niti povlaštene tarife za letenje.

Ako žele letjeti jeftinije, neka plate članarinu.

Pozdrav,
M.