Učenici

Cvitan Andrea

Kotević Aleksandar

Kurilić Ivica, Tajnik Kluba i član Izvršnog Odbora

Lukić Tomislav

Majtanić Mladen

Premuš Bojan

Roje Marin

Vivoda Vedran, član Izvršnog Odbora

Vukičević Jana