Kontakt

Jedriličarski klub Krila Kvarnera
Mire Radune Ban 14/3
51000 Rijeka

MB: 01353225
OIB: 84474317353
Poslovni račun: 2340009-1117046545 kod Privredne banke Zagreb d.d.

……….

Osobe za kontakt:

Marko Herak, Predsjednik Kluba
marko.herak@ri.t-com.hr
098 713 557

Ivica Kurilić, Tajnik Kluba
kurilic_ivica@net.hr
098 906 4685

Zlatko Vukičević, Voditelj letačke škole
zlatko.vukicevic@ri.t-com.hr
091 292 9932

===========================================

Kontakt za liječnički pregled: CLASS 2 medical (za pilota jedrilice)
Medicina rada Dr. Darko JakovacTelefon:
tel. 051 212 041.
mob. 091 541 49 48,
fax 051 339 874

e-mail: drjakovac@dr-jakovac.hr.

Adresa: Ive Marinkovića 11, 51000 Rijeka

Web: http://www.dr-jakovac.hr/

=================================================
Učionica u Rijeci u prostoru Radio Kluba Rijeka:
Vukovarska 33-43
51000 Rijeka