Uplacene Clanarine 2013

EVIDENCIJA UPLATA ČLANARINA 2013

Stanje 01.11.2013

Prezime i ime Dugovanje za članarinu
BANFIĆ SRĐAN 1200
CEROVAC STOJAN 0
CVITAN ANDREA 1200
ČUBRIĆ SANDRO 1200
FALTIN PETAR 1200
HERAK MARKO 0
JURAK NINA 1200
KAUZLARIĆ MARKO 0
KOS EDO 0
KOTEVIĆ ALEKSANDAR 1200
KURILIĆ IVICA 0
LUKIĆ TOMISLAV 0
LJUŠTINA ŽARKO 0
MAJTANIĆ MLADEN 600
PREMUŠ BOJAN 1200
PREMUŠ ZORAN 0
ROJE MARIN 1200
ŠEB MILJENKO 0
VIVODA VEDRAN 300
VUKIČEVIĆ JANA 700
VUKIĆEVIĆ ZLATKO 700

Stanje 04.03.2013

Rb.

Prezime i ime

Godina učlanjenja

Vrsta člana

Datum uplate

Komentar

1.

BANFIĆ SRĐAN

1998

Redovni

 Nije platio

2.

CEROVAC STOJAN

1998

Počasni

Ne plaća

3.

CVITAN ANDREA

2008

Redovni

  Nije platio

4.

ČUBRIĆ SANDRO

2004

Privremeni

  Nije platio

5.

FALTIN PETAR

2009

Redovni

  Nije platio

6.

HERAK MARKO

1998

Redovni

19.02.2013.

7.

JURAK NINA

1998

Redovni

  Nije platio

8.

KAUZLARIĆ MARKO

2009

Redovni

21.01.2013.

9.

KOS EDO

2008

Redovni

28.01.2013.

10.

KOTEVIĆ ALEKSANDAR

1998

Privremeni

  Nije platio

11.

KURILIĆ IVICA

1998

Redovni

  Nije platio

12.

LUKIĆ TOMISLAV

2004

Redovni

  Nije platio

13.

LJUŠTINA ŽARKO

1998

Redovni

16.02.2013.

14.

MAJTANIĆ MLADEN

2012

Redovni

28.02.2013.

Uplaćeno pola

15.

PREMUŠ BOJAN

2008

Redovni

  Nije platio

16.

PREMUŠ ZORAN

1998

Počasni

Ne plaća

17.

PROTEGA ŽARKO

1998

Redovni

  Nije platio

18.

ROJE MARIN

2004

Redovni

  Nije platio

19.

ŠEB MILJENKO

1998

Počasni

Ne plaća

20.

UZELAC JANA

2011

Privremeni

  Nije platio

21.

UZELAC VLADO

2011

Privremeni

  Nije platio

22.

VIVODA VEDRAN

2004

Redovni

  Nije platio

23.

VUKIČEVIĆ JANA

2008

Redovni

  Nije platio

24.

VUKIĆEVIĆ ZLATKO

2004

Redovni

  Nije platio

Stanje na dan, 04.03.2013.

 Godišnja članarina za Redovne i Privremene članove iznosi 1.200 kn.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

 JKKK_placene_clanarine_2013

Leave a Reply