Počinje sezona!

Jedriličari,

za 2-3 tjedna se otvara aerodrom i tada bi se moglo početi sa aktivnostima.

Da bismo bili spremni sa aktivnostima moramo obaviti sljedeće:

1. Mole se svi članovi da pogledaju kada njim ističe lječnički te da ga obave ako moraju.

2. Napraviti preglede Blanika, Jantara i Citabrije te ih očistiti.

3. Odnijeti Juniora na popravak.

4. Marko Herak i Zlatko će ići u Postojnu napraviti provjeru da budu spremni i sami raditi provjere članovima kada počnu aktivnosti. Tko želi može se čuti sa njima pa napraviti provjeru u Postojni (prošle godine je to bio L-23 i koštalo je 30Eura)

5. Priprema se škola za ovu godinu koja će se odvijati u dva dijela. Prvi dio će biti za prilagodbu u kojem kandidati mogu odlučiti ako je to sport za njih ili ne. Drugi dio je kompletna obuka do dozvole. Tečajci tako imaju mogućnost platiti samo prvi dio koji će biti manji iznos od cijelog tečaja. Marko Herak će poslati detalje o cijenama. Počnite tražiti kandidate ili ako već imate nekoga onda ga dovedite na aktivnosti za daljnje dogovore.

Bilo bi dobro se naći idući vikend i početi sa pregledima i čišćenjem.