Skupština Jedriličarskog kluba Krila Kvarnera

Članovima Jedriličarskog kluba Krila Kvarnera

POZIV

Poštovani,

U skladu sa Statutom Jedriličarskog kluba Krila Kvarnera, a temeljem članka 18. Statuta, sazivam sjednicu Skupštine Jedriličarskog kluba Krila Kvarnera koja će se održati 18.01.2014. godine u prostorijama Kluba na aerodromu Grobničko polje s početkom u 10:00 sati.

Za skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Otvaranje skupštine

  2. Prihvaćanje dnevnog reda

  3. Evidencija i status članstva, članarine, rasprava, usvajanje (Clanarine 2014 Clanarine 2013)
  4. Izvješće o dosadašnjem radu i financijsko izvješće, rasprava, usvajanje

  5. Plan i program rada za 2014. Godinu, rasprava, usvajanje
  6. Organizacija škole letenja, rasprava, usvajanje

  7. Razno

  8. Zatvaranje skupštine

U Rijeci, 10.01.2014. g.

Marko Herak

Predsjednik Kluba

One thought on “Skupština Jedriličarskog kluba Krila Kvarnera”

  1. Tocan datum skupstine je Subota 18.1 u 10h na aerodromu (sada sam ispravio text posta)

Comments are closed.